Ozon (03) är en specialform av syre, sk aktiv syre, och produceras i en ozongeneratorn genom elektrisk urladdning.

Ozongeneratorn är en luktsaneringsaggregat som i första hand är avsedd för borttagning av dalig lukt i restauranger, kök, hygien utrymmen, ventilationsutrymmen, bostäder, hotellrum, sommarstugor, bilar, batar, soprum, källaren.

Ozonet verkar genom att oxidera bort alla organiska ämnen som bakterie, virus, mikroorganismer, allergener.

Ozonet eliminerar och dödar mögel, mögelsvampar och mögelsporer i vägarna och luften samt förhindrar spridning till andra utrymmen tex till ventilationssystemet.

Den tar effektiv bort tobakslukt, rökskador och dalig lukt efter vattenskador genom att penetrera samtliga porösa material varefter de oönskade lukterna och ämnena försvinner helt och aterkommer inte.

Ozonet tar effektiv bort främmande luktämnen och odörer efter olika husdjur.

Du behöver inte ta bort nagon av ditt behag eller andra inventarier da även dessa saneras. Denna metod är mycket kostnadseffektivt i jämförelse med andra metoder och dessutom lämnar inga giftiga ämnen efter sanering. Det gör kemiska ämnen.

Var vision är att göra det möjligt för människor och företag att leva i en ren och allergifri miljö och ge människor hög levnadsstandard.

Därför rekomenderar vi vara tjänster till alla som är i behov att sanera bort dalig och skadlig lukt.